PRIVACY STATEMENT | SHOP

[mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_5″ font_color=”#262626″ font_size=”16″ font_line_height=”1.8″ font_transform=”none” font_align=”justify”]Privacy statement
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Feestnation verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens voor het volgende:

  • om contact met u te kunnen opnemen;
  • om u informatie te sturen;
  • bestellingen die zijn gemaakt via de webshop te leveren;

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van het Feestnation dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die Feestnation verstuurt.[/mpc_textblock]

Menu